inschrijven en voorinschrijving

  60KM  Lid NTFU €3,00 voorinschrijving €3,00, voor niet leden NTFU €4,00 voorinschrijving €4,00

80KM Lid NTFU €4,00 voorinschrijving €3,50, voor niet leden NTFU €5,00 voorinschrijving €4,50

110KM Lid NTFU €5,00 voorinschrijving €4,50, voor niet leden NTFU €7,00 voorinschrijving €6,50

125KM Lid NTFU €5,00 voorinschrijving €4,50, voor niet leden NTFU €7,00 voorinschrijving €6,50

   150KM Lid NTFU €5,00 voorinschrijving €4,50, voor niet leden NTFU €7,00 voorinschrijving €6,50    


Scan & Go

Direct starten: Scan &Go

mogelijk met voorinschrijving 

vanuit Megen en Oosterbeek

Gedragscode

houd je aan de verkeersregels.

houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer.

gebruik een fietsbel.

geef tijdig aan welke richting je gaat volgen.

blijf beleefd tegen andere weggebruikers.

rijd altijd op het aangegeven fietspad passeer een fietser of wandelaar altijd op gepaste snelheid volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars.

gooi afval in een afvalbak.

Reglement

U neemt deel aan een toertocht en NIET aan een wedstrijd, vermijd dus alles wat deze tocht tot een wedstrijd zou kunnen maken.

Iedere deelnemer dient de ter plaatse geldende verkeersregels nauwkeurig in acht te nemen.

Dragen VALHELM voor deelnemers VERPLICHT.

Deelnemer dient zich er van te vergewissen dat zijn/haar fiets in prima staat verkeerd en aan alle veiligheidseisen voldoet.

Kinderen onder 14 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van ouder of voogd deelnemen.

Deelnemer dient te beschikken over een goede conditie en gezondheid. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording.

De organisatie accepteert geen enkele verantwoording voor welk voorval dan ook.

In zaken waarin het reglement niet voorziet zijn de aanwijzingen van de organisatie bindend.

Bij het niet naleven van de regels of het niet opvolgen van instructies van de organisatie wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname.

De Keienrenners danken u voor uw deelname en hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten.